Viewing 1 to 5 of 5 items
Archive | People RSS feed for this section

Drugs, drugs.. and more drugs at Kenneth Gardens!

My prayer is for the youth of Kenneth Gardens to stop using drugs. Drugs are gradually destroying many youths in the community. Sadly, it will take them decades to realize their mistakes. Most of these youths end up stealing in order to sustain their addiction. There are numerous break-ins in the community and cases of petty thefts  Full Article…

1

Crime in Kenneth Gardens

Kenneth gardens has continued to witness an increase in crime. Recently,  three people were hijacked in a span of one week.  To date, their cars have not been found.

1

Living in Kenneth Gardens by Les Moodley

Les Moodley is a retired citizen who has lived in Kenneth Gardens for 19 years. He moved in to Kenneth Gardens complex in 1994 after South Africa got its first democratic president, which opened doors for a lot of other races to be given residences in Kenneth Gardens. Mr Les Moodley stayed in Merebank before  Full Article…

0

Service Delivery in Kenneth Gardens according to Vusi Shabangu

Lapha sikhuluma noMnumzane uVusi Shabangu owazalwa ngonyaka ka 1962-03-02. Wazalelwa endaweni yase Swaziland, ehlala nabazali bakhe kanye nezingane zakubo nezakhe.Waqala ukuhlala eKenneth Gardens ngoyaka kwa 2007. Isizathu sokuthutha kwakhe ezohlala kulendawo walimala engozini yemoto, walimala unyawo nohlangothi waba nenkinga yokuhamba.Kwakumele athuthele endaweni ezoba seduzane nesibheledlela nezitolo kanye nendawo yamabhange ibe seduze kwakhe ngenxa yokuthi ubengasakwaz  Full Article…

1