Viewing 1 to 4 of 4 items
Archive | September, 2013

Service Delivery in Kenneth Gardens according to Vusi Shabangu

Lapha sikhuluma noMnumzane uVusi Shabangu owazalwa ngonyaka ka 1962-03-02. Wazalelwa endaweni yase Swaziland, ehlala nabazali bakhe kanye nezingane zakubo nezakhe.Waqala ukuhlala eKenneth Gardens ngoyaka kwa 2007. Isizathu sokuthutha kwakhe ezohlala kulendawo walimala engozini yemoto, walimala unyawo nohlangothi waba nenkinga yokuhamba.Kwakumele athuthele endaweni ezoba seduzane nesibheledlela nezitolo kanye nendawo yamabhange ibe seduze kwakhe ngenxa yokuthi ubengasakwaz  Full Article…

1